Intro. Takový malý úvodíček. ;-)

Říjen 2008

Jan Lucemburský (1310 - 1346)

29. října 2008 v 17:27 | veki |  Historie

Lucemburkové (1310 - 1437)


  • 1310 - nástup Jana Lucemburského na český trůn (sňatek s Eliškou Přemyslovnou) - za pomoci šlechty a duchovenstva (opati cisterciáckých klášterů Konrád Zbraslavský a Heidenreich Sedlecký)
  • 1437 - smrt Zikmunda Lucemburského ve ZnojměZákladní charakteristika období
  • poprvé na náš trůn cizí šlechtický rod (Jan Lucemburský syn císaře Sv. říše římské Jindřicha VII. Lucemburského)
  • nejslavnější středověké období českých dějin
  • poprvé je český král i císařem Sv. říše římské (Karel IV.)
  • Praha centrum Evropy (hl. město Sv. říše římské) - nová výstavba
  • období husitství - krize česká i evropská


Lužické hory, mlha a dobrodružné cesty

28. října 2008 v 21:18 | veki |  O ochranářích
"Tohle?" Po krátkém a úderném slově následuje výbuch smíchu. "Nechceš mi říct, že tohle je vesnice? Že odtaď se máme dostat někam?" Stojíme totiž na silnici první třídy, kolem nás jezdí auta a nikde nic. Téměř beznadějně jsme, Jitka a já, vykročily úzkou cestičkou. Náhle se z mléčného oparu kolem nás vynořily první domky. Spadl nám kámen ze srdce - obec Svor a červená turistická značka.

Koncert Anabáze 24.9.08

27. října 2008 v 20:54 | veki |  Co mě baví
Druhý koncert v jednom týdnu, opět vyprodáno a opět úžasný zážitek. Opravdu upřímný smích z útrob publika, známé i nové melodie....sečteno podtrženo báječná šou báječných lidí.

Občas nám lezl mráz po zádech...

Světlo

24. října 2008 v 17:03 | veki |  Foto
Kouzelná atmosféra chalupy, kde jediným zdrojem světla je prastará petrolejová lampa. Hoří žlutým, mihotavým světlem a svět se přitom obrací vzhůru nohama....najednou jste o sto let jinde.

Chinaski v Jablonci a překvapující setkání

22. října 2008 v 17:34 | veki |  Co mě baví
Ve stále vražednějším tempu školní bouře se utišil vítr a jeden, tedy vlastně jedna, vyrazila na koncert. Konečně, rozptýlení a uvolnění té stresující atmosféry.


Okouzlující Výhledy

12. října 2008 v 10:27 | veki |  Co mě baví
Výhledy. Ten nepatrný kopeček by se snad ani nemohl jmenovat jinak. Sálá z něj klid a mír, voní po svobných dálkách svobodných výhledů. Bohužel z vrcholu nic neuvidíme - mladé stromky rostou rychle. Snad je to ale dobře, místo alespoň má své kouzlo: svěží les, ticho, zbytky základů restaurace, prastaré jírovce, triangulační kámen,...

Konečně opravdový podzim

3. října 2008 v 18:41 | veki |  Myšlenky
UFFFFFF. Tyto dvě písmena vystihují pocit asi tak kolem dnešní deváté hodiny ranní. Dopsali jsme totiž onu písemku z dějepisu, všechno je tedy za mnou a mnoho nového mě čeká - za celých čtrnáct dní píšeme z další maturitní otázky - z Říma....to teď ale stranou, protože nastává nejlepší část týdne, víkend.


Sparta a Athény

2. října 2008 v 17:32 | veki |  Historie

SPARTA  • hl. nositelé kultury = Dórové
  • údolí řeky Eurótu (Lakónie) - ohraničeno pohořími, úrodní oblast, nerostné bohatství - Sparta si vystačí sama, nepotřebuje obchod (jako Indie)
  • nezakládá kolonie - jen Tarent, a to pouze pro prestiž

Starověký Egypt

1. října 2008 v 18:45 | veki |  Historie
Nový, ne poslední, díl historické řady o starověkém světě.
Tentokráte základní informace o Egyptu, snad mi odpustíte, že je to jen takový přehled. Vím, že se o Egyptu dá mluvit celé hodiny a napsat celé knihy. Ostatně jako o všem. ;-)